Renginiai

Paminėta Lietuvos kariuomenės diena

Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena. 1918 metų Vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Lietuvos kariuomenė buvo kuriama sunkiomis sąlygomis – 1918 metų pabaigoje, po Pirmojo pasaulinio karo, iš Lietuvos traukėsi vokiečių kariuomenė, jos pėdomis žygiavo Raudonoji armija. Pirmieji Lietuvos kariuomenę ėmėsi organizuoti lietuviai karininkai, grįžę iš Rusijos. Dar 1917 metais Rusijos lietuvių karių iniciatyva buvo sukurta lietuvių karininkų sąjunga.

Šias metais Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas vyko ypač gražiai. Už parodytą iniciatyvą dėkojame ilgamečiam gimnazijos draugui atsargos pulkininkui A. Dudavičiui, kuris sukvietė gausybę svečių iš įvairių karinių institucijų, dalinių. Gimnazijoje specialias pamokas 2 klasių mokiniams vedė Karo akademijos dėstytojai tema ,,Kariūnų atranka, karinės ir akademinės studijos". Mokomojo pulko atstovai kalbėjo apie karių dienotvarkę, pratybas, laisvalaikį. Aštuntoji kuopa pasirinko temą ,, Savanorių priėmimas, mokymas, savanorių žaidynės, ryšiai su visuomene.“

Šios netradicinės pamokos buvo apibendrintos bendrame renginyje aktų salėje, kurio metu apdovanoti 3 kariai savanoriai, gynę Lietuvos Seimą 1991m. Sausio 13-ąją dieną. Mokiniai dalyvavo gražiame, prasmingame patriotiškumo renginyje.

Dainuojamosios poezijos konkursas

Mes, užupiečiai, mėgstame dainuojamosios poezijos žanrą, esame šioje srityje kūrybingi ir talentingi . Tai rodo daugelio metų pasiekimai : miesto ir šalies dainuojamosios poezijos konkursuose keletą metų iš eilės laimime prizines vietas.

Šių metų mokyklos konkurse dalyvių nedaug, bet jie visi pasirengę labai atsakingai. Geriausiais pripažinti Mantė Baranauskaitė iš 3E ir Žygimantas Mockevičius (3b). Jie dainavo duetu, jų kūryba išsiskyrė labai giliais poetiniais tekstais, spalvinga muzika, originaliais spendimais. Muzikos ir žodžių autorė – Mantė. Be to, ji , kaip solistė, dalyvavo ne viename dainuojamosios poezijos renginyje.

Maloniai nustebino talentinga solistė Paula Valentaitė. Ji pirmokė. Muziką sukūrė R. Povilionio eilėraščiui ,,Svetimas“. Paula sugebėjo atskleisti teksto prasmes, pasirinkti tinkamą melodiją.

Gražus buvo ir 3b kl. mokinių Martos Gromykaitės bei Evelinos Staševskos duetas. Ypač pagirtinas jų bandymas parašyti patriotinę dainą. Tekstą dainai ,,Karys“ kūrė abi merginos, o muziką – Marta ( ji ir dainavo).

Miesto dainuojamosios poezijos konkurse mokyklai atstovaus Mantė, Žygimantas ir Paula. Linkime jiems sėkmės. Visus norinčius kviečiame ruoštis meninio skaitymo konkursui, kuris įvyks tuoj po žiemos atostogų.

Savanorystės mugė

Spalio 20 dieną gimnazijoje vyko „Savanorystės mugė”. Ji skirta antrokams. Mugės tikslas supažindinti mokinius su savanorystės galimybėmis. Projekto „Kam to reikia?!" koordinatorė Rūta Radzevičiūtė pasidalino asmenine patirtimi apie savanoriavimo prasmę jos gyvenime, ragino mokinius imtis šios veiklos, siekiant ugdyti socialines kompetencijas, realizuoti save. Savanorystės galimybes mokiniams jų organizacijose pristatė Vilniaus vyskupijos jaunimo centro, Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinis centras, Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso, Viešosios įstaigos „Lesė” atstovai.

Pamokos kitaip

Vilniaus Užupio gimnazijos vyriausieji biologai lydimi mokytojų Renatos Bakšytės ir Dalios Vėželienės išvyko į neeilinę kelionę – pasižvalgyti po Thermo Fisher Scientific biotechnologijos bendrovę. Čia, išklausę paskaitą apie tai, kaip įmanoma vienų gyvūnų DNR perkelti kitiems, ir pamatę realių pavyzdžių, kaip žalios medūzos genas yra perkeliamas triušiui, nekantraudami leidomės į ekskursiją po laboratoriją. Aprengti baltais chalatais ir apsauginiais akiniais stebėjome dirbančius mokslininkus ir sužinojome daugybę informacijos, kaip atlikti vienus ar kitus tyrimus, kokiais būdais. Visi susižavėję mokslo pažanga dar ilgai nepamiršome patirtų įspūdžių. Kelionė įsiminė ir kiekvienas džiaugėsi, jog turėjo galimybę pažvelgti į mokslininko darbą iš arčiau.

Užupio gimnazijos šokių vakaras ,,Šokio magija”

Penktadienį, lapkričio 27 – osios vakarą, Užupio gimanzijoje vyko tradicinis ir visų ilgai lauktas šokių vakaras. Pirmokai, antrokai, trečiokų ir ketvirtokų atstovaujamos komandos varžėsi dėl geriausios choreografijos ir geriausio pasirodymo titulo. O klasių pasirodymuose nedalyvavę mokiniai ar gimnazijos svečiai tiesiog linksminosi, šoko, bendravo.

Praėjusiais metais mokykloje vyko 2 šokių vakarai: pirmasis – vėlyvą rudenį, o antrasis – žiemos pabaigoje. Pirmąjį tada laimėjo dar „fuksai“ 1C klasė, o antrojo šokių vakaro nugalėtojai 1A klasės šokėjai (dabar – 2A) šiais metais titulą perdavė 1C klasei. Antrąją vietą užėmė trečiokų bendras šokis, o trečiąją – 2A klasė. Visos, ne tik pirmokų, tačiau ir antrokų, trečiokų ir net ketvirtokų komandas parodė tikrai labai skirtingus, įspūdingus, gražius šokius bei įtikino, kad įdėjo didelių pastangų siekdami pergalės. Šokėjai pamalonino mokytojus ir mokyklos svečius puikiais pasirodymais, užkrėtė gera nuotaika.

Pakalbinau šio vakaro užupiečius ir gimnazijos svečius.

Daugiau
Tarptautinė nerūkymo diena

Rūkymas - nemažos dalies mokinių problema: rūkyti ar ne, ar tai tikrai taip kenksminga, kaip teigia mokytojai, o kodėl suaugę ir mūsų artimieji rūko? – tai dažnos mokinių diskusijų temos. Paskatinti atsisakyti rūkymo ir atsakyti į klausimus siekėme paminėdami Tarptautinę nerūkymo dieną. Su mokinių prezidentūra prieš savaitę paskelbėme plakato apie rūkymo žalą konkursą. Administracija paskatino mokinių dalyvavimą žadėdama patrauklų prizą geriausius plakatus sukūrusiems mokiniams – kelionę su geriausiais ir aktyviausiais gimnazijos mokiniais.

Lapkričio 19 d. visą mokyklos bendruomenę pasitiko stendas su plakatu ,,Nerūkau ir tuo džiaugiuosi‘‘ ir geriausi konkurso plakatai. Mokyklos administracijai pritariant, buvo nuspręsta pagaminti ženkliukus su šiuo šūkiu, kuriuos išdidžiai galės segėti visi, kurie atsisako šio žalingo įpročio ir savo pavyzdžiu skatins prisijungti prie jų draugus ir kitus mokinius.

Daugiau
Protmūšis: virė ... mūšis

Spalio 21 d. Vilniaus Užupio gimnazijoje vyko kasmetinis protmūšis, kuriame visi mokyklos mokiniai galėjo parodyti savo žinias, loginį mąstymą, išmintį. Susirinko apie 15 komandų. Visi buvo nusiteikę kovai ir dar neprasidėjus protmūšiui varstė vieni kitus grėsmingais žvilgsniais.

Pirmas etapas buvo gana lengvas, tačiau nuo antrojo teko sukaupti visas jėgas, norint išlaikyti pasiektą rezultatą. Pirmųjų etapų klausimai buvo tikrai įdomūs (kultūriniai, istoriniai, iš įvairių gyvenimo ir mokslo sričių). Deja, paskutiniųjų etapų klausimai, už kuriuos gaunama daugiausia taškų, buvo mįslių formos, neapgalvoti. Rengėjai patys nepateikdavo aiškių atsakymų. Baigiamosios užduotys kai kurias komandas nustūmė žemyn.

Daugiau
Užupio gimnazijoje vyko atnaujintos sporto salės atidarymas

Pastarieji dveji mokslo metai labai reikšmingi ir džiugūs VUG bendruomenės sportiniame gyvenime. 2014 m. lapkričio 8 d. buvo atidaryta taip mokinių laukta nauja futbolo aukštelė. Šiais metais spalio 21 d. po renovacijos duris atvėrė šviesi, suremontuota sporto salė.

Šventinį renginį atidarė gimnazijos orkestras. Jame dalyvavo gimnazijos direktorė Virginija Emilija Navickienė, svečiai- Vilniaus m. vystymo kompanijos atstovai Kęstutis Vaiciekiūtis, Arūnas Bulakas, Dainius Motiejūnas, rangovų atstovas iš ,,HSC Baltic“ Kęstutis Zabita. Jie tarė sveikinimo žodžius. Po gimnastės sporto meistrės Deimenos Spučytės pasirodymo gimnazijos direktorė ir svečiai perkirpo juostą, tuo patvirtindami, kad salė galutinai paruošta naudoti.

Daugiausiai gerų emocijų visiems šventėje dalyvavusiems suteikė krepšinio varžybos tarp mokytojų ir mokinių komandų.

Daugiau
M.K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių paminėjimas gimnazijoje

Spalio 14d. gimnazijos istorijos mokytojai organizavo renginį – integruotą istorijos pamoką, skirtą paminėti M.K.Oginskio asmenybei. Renginio metu skambėjo M.K.Oginskio polonezas, kurį atliko 2b klasės mokinė E.Songailaitė. Mokiniai šoko polonezą, skaitė prancūzų ir lietuvių kalbomis ,,Priesakus sūnui“. Renginyje turėjome garbingą viešnią, filmo ,,M.K. Oginskis – pralenkęs laiką“ įkvėpėją, scenarijaus autorę Editą Mildažytę.

Tai kuo mums svarbi M.K.Oginskio asmenybė? Kokia veikla išsiskyrė šis kultūros veikėjas?

Lietuvoje M. K. Oginskio gyvenimas ir politinė veikla labiausiai susijusi su Vilniumi ir Rietavu. Vilniuje jis ėjo valstybines pareigas, aktyviai užsiėmė visuomenine veikla.

1786 metais, būdamas dvidešimt vienerių, M. K. Oginskis jau dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos (ATR) Ketverių metų seimo veikloje. Tuo laikotarpiu seimo laukė gyvybiškai svarbūs silpstančios valstybės gelbėjimo darbai. Jis vedė derybas su Prūsija, vėliau ėjo LDK kardininko pareigas.

Daugiau
Mokytojų diena

Mokytojau, tu esi atsakingas už mane, ieškantį žmogų.

Mokytojau , tu esi atsakintas žmogų, nes dalyvauji jo kūrimo procese.

Mokytojau, tu ieškai pats, kuri pats ir esi atsakomybės pavyzdys.

Mokytojų diena Užupio gimnazijoje turi senas tradicijas. Tą dieną trečiųjų klasių mokiniai stengiasi mokytojams sukurti šventę , o vyresnieji – ketvirtokai – paragauja pedagogo duonos- veda pamokas.

Daugiau