Skip links

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.

Maironis

Daugiau nei dešimtmetį turime tradiciją, minint Vasario 16-osios dieną, dvyliktų klasių mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Virginijos Mackonienės, atkuria garsiąją istorinę signatarų nuotrauką. Mokiniai, pasirinkę vieno ar kito signataro personažą, tarsi įsikūnija į jį. Susikaupimas, rimtis, pasididžiavimas savo valstybe ir jos istorija tvyro salėje.

Direktorė Virginija Emilija Navickienė pasveikino susirinkusius mokinius, priminė mūsų visų užduotį – saugoti ir puoselėti Lietuvą, ruoštis brandžiam gyvenimui atsiliepiant į pagrindinę pareigą – mokymąsi. Gimnazijos administracija apdovanojo padėkos raštais labai gerai besimokančius mokinius bei mokyklos olimpiadų nugalėtojus. O kaip šventė be dainų… Gimnazijos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Sonatos Stakionienės, atliko K. Mašanausko muzikinį kūrinį „Kokia nuostabi, Lietuva esi…“ Salė dainavo kartu su choru, sklandė pasididžiavimo, meilės savo šaliai emocijos…

Lietuva, Lietuva – Tu mums šventa
Lietuva, Lietuva – mūs Motina
Lietuva, Lietuva – kol rankoj ranka
Lietuva, Lietuva – gyvuos Lietuva

K. Mašanauskas

Susitikime Vasario 16-ąją 9.50 val. prie Gedimino paminklo eisenoje… iki

V. Mackonienė

Renginio akimirkos.

Return to top of page