Skip links

Užupio bendruomenės parama Ukrainai, tinklas #daiktaifrontui

Nuo 2014 metų sausio užupiečiai aktyviai remia kovojančią Ukrainą nuo viešų akcijų organizavimo Vilniuje iki pagalbos gabenimo kariams fronte.

Prasidėjus atvirai Rusijos agresijai, jau 2022 kovo 4 dieną, Ukrainą pasiekė pirmasis 6 automobilių pagalbos karavanas išvykęs iš Užupio. Paramos veikla nuosekliai ir intensyviai vykdoma toliau. Lygiai po metų Užupyje užkrautas 52-asis karavanas dabar rieda kažkur už Dniepro jau.

Paramos tiekimas vykdomas komplektuojant Užupyje ir adresuojant krovinius konkretiems gavėjams Ukrainoje, kuriuos patikrina ir nurodo Ukrainos valstybės institucijų bei karinių dalinių įgalioti asmenys. Visų krovinių gabenimui yra forminami Ukrainos muitinės reikalaujami dokumentai. Džiugu, kad į šią veiklą yra įsijungę ne tik užupiečiai, bet ir kitos Lietuvos bendruomenės.

Parama yra fokusuota į efektyvios logistikos organizavimą bei tiekimą patenkinant karių poreikius, vengiant užsikimšti humanitarinio pobūdžio nepirmaeilės būtinybės daiktų rinkimu. Daugelis žinomų paramos telkėjų Lietuvoje naudojasi Užupio bendruomenės logistikos misijomis, gabenant krovinius tiksliai adresatams.

Apie veiklą galima daugiau sužinoti FB soc. tinkle, surinkus grotažymę #daiktaifrontui, kurioje rasite patarimų kaip daugelį dalykų atrasti, nupirkti ir paruošti galima taip pat ir civiliniame gyvenime mūsų buities sąlygomis.

Dėkojame visiems įsitraukusiems, remiantiems mūsų veiklą pastangomis, daiktais bei lėšomis, ir žinoma, maldomis. 

Jei yra norinčių paremti mūsų veiklą tiesiogiai, tai gali padaryti aukodami:

Gavėjas: Užupio bendruomenė
Speciali paramos sąskaita: LT05 7300 0101 4891 8828
Paskirtis: Talka UA
Užupio bendruomenė yra LR VMI registruota paramos gavėja
Krovinių komplektavimo vieta yra Užupyje, Krivių g. 2, pagalbos organizavimo vadovas yra Sakalas Gorodeckis, tel. +370 698 78271, +380 96 885 2952, sakalas.gorodeckis@gmail.com.

Tegyvuoja Lietuva ir Užupis! Šlovė Ukrainai!

Return to top of page