Skip links

Strateginis planas 2019-2023 m.

Atsisiųsti.

Metinės veiklos planas

2022-2023 m.m. Atsisiųsti.
2021-2022 m.m. Atsisiųsti.
2019-2020 m.m. Atsisiųsti.
2018-2019 m.m. Atsisiųsti.

Ugdymo planas

2023-2024 ir 2024-2025 m.m. Atsisiųsti.
2021-2022 ir 2022-2023 m.m. Atsisiųsti.
2019-2020 ir 2020-2021 m.m. Atsisiųsti.
Ugdymo plano pakeitimai 2020-2021 m.m.
Įsakymas dėl savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo planų pakeitimų 2020-2021 m.m.
Ugdymo plano pakeitimai 2019-2020 m.m.

Renginių planas

2022-2023 m.m. Atsisiųsti.
2021-2022 m.m. Atsisiųsti.
2019-2020 m.m. Atsisiųsti.

Atestacijos planas

2022-2024 m. (atsisiųsti)

2022/2023 mėnesio planai

Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužis
Birželis

Ugdymo proceso organizavimo bendroji tvarka

Atsisiųsti.

Savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio tvarkos aprašas

Atsisiųsti.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Atsisiųsti.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Atsisiųsti.

Vidaus tvarkos susitarimai

Vidaus tvarkos susitarimai (atsisiųsti)
Dėl mokinių rūkymo prevencijos papildomų priemonių taikymo (atsisiųsti)

Tolerantiško žmogaus kodeksas

Atsisiųsti.

Moksleivių teisių chartija, istorinis gimnazijos dokumentas priimtas 1994 m.

Atsisiųsti.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimas

Atsisiųsti.

Dėl administracijos darbuotojų darbo sričių pasiskirstymo

Atsisiųsti.

Kultūrinė pažintinė veikla

Atsisiųsti.

Tėvų (globėjų) informavimo tvarka

Atsisiųsti.

Mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugų teikimo sutartis

Atsisiųsti.

VUG nuostatai 2021-10-27

Atsisiųsti.

VUG nuostatų nuo 2021-10-27 priedas

Atsisiųsti.

Mokyklos įsivertinimas

2018-2019 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2

2017-2018 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2
Atsisiųsti. Nr.3

2016-2017 m.m.
Atsisiųsti.

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas (informacija ruošiama)
VUG patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti)

Return to top of page