Skip links

Strateginis planas

2024-2028 m.m. atsisiųsti.
2019-2023 m.m. atsisiųsti.

Metinės veiklos planas

2023-2024 m.m. Atsisiųsti.
2022-2023 m.m. Atsisiųsti.
2021-2022 m.m. Atsisiųsti.
2019-2020 m.m. Atsisiųsti.
2018-2019 m.m. Atsisiųsti.

Ugdymo planas

2023-2024 ir 2024-2025 m.m. Atsisiųsti.

Renginių planas

2023-2024 m.m. Atsisiųsti.
2022-2023 m.m. Atsisiųsti.
2021-2022 m.m. Atsisiųsti.
2019-2020 m.m. Atsisiųsti.

Atestacijos planas

2022-2024 m. (atsisiųsti)

Ugdymo proceso organizavimo bendroji tvarka

Atsisiųsti.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Atsisiųsti.

Lankomumo tvarkos aprašas

Atsisiųsti.

Savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio tvarkos aprašas

Atsisiųsti.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Atsisiųsti.

Mokinių elgesio taisyklės

Mokinių elgesio taisyklės (atsisiųsti)
Dėl mokinių rūkymo prevencijos papildomų priemonių taikymo (atsisiųsti)

Tolerantiško žmogaus kodeksas

Atsisiųsti.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimas

Atsisiųsti.

Dėl administracijos darbuotojų darbo sričių pasiskirstymo

Atsisiųsti.

Tėvų (globėjų) informavimo tvarka

Atsisiųsti.

Mokinių ir darbuotojų maitinimo paslaugų teikimo sutartis

Atsisiųsti.

VUG nuostatai 2021-10-27

Atsisiųsti.

VUG nuostatų nuo 2021-10-27 priedas

Atsisiųsti.

Mokyklos įsivertinimas

2023 m. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
Atsisiųsti.

Išorinio vertinimo ataskaita (atsisiųsti)

2018-2019 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2

2017-2018 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2
Atsisiųsti. Nr.3

2016-2017 m.m.
Atsisiųsti.

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti)
Patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (atsisiųsti)
Vaiko gerovės komisijos nariai (atsisiųsti)

Return to top of page