Skip links

Tyrimų dėl covid-19 ligos organizavimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti.
Įsakymas Nr. V-25

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Atsisiųsti.
Įsakymas Nr. V-105

Darbo nuo 2020 m. rugsėjo 1-os dienos atmintinė

Atsisiųsti.
Įsakymas Nr. V-106

Vilniaus Užupio gimnazijos COVID-19 situacijų valdymas

Įsakymas dėl valdymo grupės sudarymo. V-112. Atsisiųsti.
Tvarka kaip elgtis, jei mokiniui ar darbuotojui įtariama ar nustatoma COVID-19. Atsisiųsti.

Maitinimo tvarka

Įsakymas V-114 priedas Maitinimo tvarka. Atsisiųsti.

Įsakymas dėl COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano tvirtinimo V-78

Atsisiųsti.

Darbo karantino sąlygomis planas (Covid-19) V-78 priedas 1

Atsisiųsti.

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas V-78 priedas 2

Atsisiųsti.

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo organizavimo nuotoliniu būdu

Atsisiųsti.

„Dėl 2019–2020 IR 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo

Atsisiųsti.

Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

Atsisiųsti.

Socialinio pedagogo veiklos planas karantino laikotarpiu

Atsisiųsti.

Mokymo(si) nuotoliniu būdu atmintinė mokiniams

Atsisiųsti.

Strateginis planas 2019-2023 m.

Atsisiųsti.

Metinės veiklos planas 2021-2022 m.m.

Atsisiųsti.

Atsisiųsti. 2019-2020 m.m.
Atsisiųsti 2018-2019 m.m.

Renginių planas 2021-2022 m.m.

Atsisiųsti.

Atsisiųsti. 2019-2020 m.m.

Savižudybių prevencijos atvejo vadybos modelio tvarkos aprašas

Atsisiųsti.

Ugdymo proceso organizavimo bendroji tvarka

Atsisiųsti.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Atsisiųsti.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Atsisiųsti.

Vidaus tvarkos susitarimai

Atsisiųsti.

Tolerantiško žmogaus kodeksas

Atsisiųsti.

Moksleivių teisių chartija, istorinis gimnazijos dokumentas priimtas 1994 m.

Atsisiųsti.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimas

Atsisiųsti.

Dėl administracijos darbuotojų darbo sričių pasiskirstymo

Atsisiųsti.

Kultūrinė pažintinė veikla

Atsisiųsti.

Tėvų (globėjų) informavimo tvarka

Atsisiųsti.

Mokinių matinimo organizavimo sutartis Nr. 2018-07-12-01

Atsisiųsti.

Mokinių testavimas greitaisiais antigenų testais

Rugsėjo mėnesiui.

VUG nuostatai 2021-10-27

Atsisiųsti.

VUG nuostatų nuo 2021-10-27 priedas

Atsisiųsti.

Mokyklos įsivertinimas

2018-2019 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2

2017-2018 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2
Atsisiųsti. Nr.3

2016-2017 m.m.
Atsisiųsti.

Return to top of page