Skip links

Projektas „Chiunės Sugiharos žygdarbis“

Projektas vyko Užupio gimnazijoje 2b ir 2d  klasėse. Vasario -kovo mėnesiais buvo pravestos 3 pamokas mokiniams, kur kalbėjau apie holokaustą Lietuvoje, pristačiau medžiagą ir nuotraukas iš Jad Vašemo, aiškinau apie Pasaulio teisuolius ir jų įamžinimą. Po to 3 pilietiškumo  pamokų metu mokiniai pristatė prezentacijas temomis: “Chiunės Sugiharos gyvenimas ir veikla”, “Chiunės Sugiharos žygdarbis”, “Pasaulio teisuoliai”. Pristatymų klausėsi 64 mokiniai. Birželio viduryje vyko ekskursija į Kauną, kur aplankėme Chiunės Sugiharos namą muziejų.

 • Aktyviai ir pasyviai dalyvavusių mokinių, mokytojų ar bendruomenės narių skaičius;
  Projekte dalyvavo 60 mokinių , 5 mokytojai
 • Mokinių refleksijos – kokie buvo mokinių įspūdžiai projekto metu ir po jo;
  Mokinių refleksija-diskusija vyko po ekskursijos. Mokinių diskusijoje jautėsi daug tolerancijos, pagarbos žydų gelbėtojams, mokiniai praplėtė savo žinias Holokausto klausimu, įsisąmonino Sugiharos veiklos apimties dydį ir reikšmę, sustiprėjo bendradarbiavimo, mokėjimo mokytis, pažinimo, socialinės, kūrybingumo kompetencijos
 • Jūsų nuomonė apie projekto prasmę, reikšmę ir paveikumą;
  Projektas buvo labai paveikus, suteikė daug papildomos informacijos, ugdė vertybines nuostatas.
 • Kokie tolesni tęstiniai planai, kuriuos ateityje planuotumėte įgyvendinti;
  Tokį pat projektą būtų galima įgyvendinti kitų klasių mokiniams, nes jis tikrai yra vertingas.
 • Kiti svarbūs aspektai;
  Projektas buvo įgyvendintas nuotoliniu būdu, tiktai ekskursija ir refleksija vyko gyvai.
 • Jei turite, galite pridėti mokinių darbo pavyzdžių ir kt.
Return to top of page