Skip links

Planuojama dienos stovykla “Dvi Virginijos , menininkai ir užupiukai“

Planuojame organizuoti tradicinį projektą – dienos stovyklą su Užupio menininkais. Mokslo metų paskutinę savaitę, kada laikas būna skirtas kultūrinei pažintinei veiklai, mokiniai susitinka su menininkais savanoriais, kurie maloniai dalinasi savo patirtimi su mokiniais. Šiais metais planuojame mokyti juodosios keramikos, fotografijos, tapybos, odos darbų, drabužių dizaino.
Mokiniai, norintys dalyvauti meninės dienos stovyklos veikloje kreipkitės į Virginijas, direktorę Virginiją Navickienę ir pavaduotoją Virginiją Mackonienę.
Projektas planuojamas 06.11-15 dienomis.

Join the Discussion

Return to top of page