Skip links

Vilniaus Užupio gimnazijos koordinuojamas Erasmus+ projektas The Safeguarding of the Environment pristatytas konferencijoje Potsdame, Vokietijoje

Tvaraus vystymosi ir kovos su klimato kaita temos sklandė šių metų gegužės 4-6 dienomis Potsdame, Vokietijoje surengtoje tarptautinėje konferencijoje Erasmus+ green mobility+green schools, kurioje, pasidalinti gerąja patirtimi, vykdant Erasmus+ projektą The Safeguarding of the Environment, buvo pakviesta ir  Vilniaus Užupio gimnazija.

Ši tarptautinė konferencija ne tik apjungė 210 atstovų iš 23 šalių, suteikdama jiems galimybę pristatyti save Erasmus+ vykdomų ar planuojamų vykdyti projektų rėmuose, bet svarbiausia įgalino konferencijos dalyvius susipažinti su tvarumo idėjų realizavimo mokyklose galimybėmis ir jų pritaikymo būdais.

3 dienas trukusių plenarinių sesijų ir atvirų dirbtuvių bei parodos metu buvo pristatyti 57 projektai. Būtina paminėti, kad 3 šalių- Liuksemburgo, Vokietijos ir Lietuvos  projektų koordinatoriai, tarp jų ir Vilniaus Užupio gimnazijos koordinuojamo tarptautinio Erasmus+ projekto The Safeguarding of the Environment koordinatorė Margarita Auruškevičė turėjo išskirtinę galimybę pasidalinti gerąja projekto vykdymo patirtimi plenarinės sesijos metu.

Konferencijos metu išskirtinio dėmesio sulaukė Martos Gutierrez-Benet, Erasmus+ įgyvendinimo sektoriaus vadovės prie Europos Komisijos, ir profesoriaus dr. Matthias Barth, Eberswalde universiteto tvaraus vystymosi departamento vadovo išsakytos mintys, pabrėžiančios aplinkosauginių projektų svarbą, siekiant įgyvendinti tvarumo mokymo mokyklose programas, didinant jaunų žmonių suvokimą apie svarbą aktyviai įsitraukti į aplinkosauginių klausimų sprendimą. Konferencijoje iškeltos ir pasidalintos idėjos bei geroji patirtis tikrai prisidės prie siekio žengti prioritetiniu ir ambicingu keliu, iki 2050-ųjų metų paversti Europą pirmuoju klimatui neutraliu žemynu.

Margarita Auruškevičė

Erasmus+ projekto The Safeguarding of the Environment koordinatorė

Return to top of page