Skip links

UGDYMAS(IS) NUOTOLINIU BŪDU

Ugdymo plano pakeitimai 2019-2020 m.m.

Atsisiųsti.

Mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Atsisiųsti.

Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

Atsisiųsti.

Socialinio pedagogo veiklos planas karantino laikotarpiu

Atsisiųsti.

Mokymo(si) nuotoliniu būdu atmintinė mokiniams

Atsisiųsti.

Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų naudojimo administratoriai, konsultantai:

Įsakymas dėl COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano tvirtinimo V-78

Atsisiųsti.

Darbo karantino sąlygomis planas (Covid-19) V-78 priedas 1

Atsisiųsti.

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu covid-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu covid-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas V-78 priedas 2

Atsisiųsti.

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo organizavimo nuotoliniu būdu

Atsisiųsti.

„Dėl 2019–2020 IR 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo

Atsisiųsti.

Return to top of page