Skip links

Rekomenduojame mokiniams testuotis rugpjūčio 30 ir 31 d.

Remdamiesi savivaldybės sprendimu, rekomenduojame mokiniams testuotis greitaisiais antigenų testais rugpjūčio 30 ir 31 d.

Vėliau atlikti testavimą ugdymo proceso metu kas 5 dienos.

Visi mokiniai, kurie sutinka testuotis privalo pasirašyti sutikimo formą (forma pridedama).

14-15 metų mokinių sutikimą pasirašo tėvai, nuo 16 metų pasirašo patys mokiniai.

Testą galės atlikti tik pateikus pasirašytą formą, todėl kas gali raginame atsispausdinti ir atsinešti, jei niekaip negali atsispausdinti, tai 14-15 metų mokiniai turi atsinešti raštišką tėvų sutikimą pasirašyti patiems, o nuo 16 m. galės pasirašyti pasiėmę iš auklėtojų.

Auklėtojai saugo pasirašytas sutikimų formas. Testavimo grafikas bus paskelbtas penktadienį, kai suderinsime su darbuotoju iš sveikatos centro.

Return to top of page