Skip links

PROJEKTAS „EPOCHŲ RATU. Lietuviai pasaulyje“

2022-ieji jau dvyliktieji projekto ,,Epochų ratu“ metai. Integruotas projektas, vykstantis kiekvienais mokslo metais, jau apsuko didžiulį ratą, keliavome po Antiką, Renesansą, Viduramžius, Baroką, Klasicizmą, Apšvietą, Romantizmą, 2018m. projektą skyrėme Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, 2019 m. – Vilniaus miesto 696 – ajam gimtadieniui, 2020-aisiais pasigilinome į Užupio gyvenimą, žmones ir jų darbus. Šiais metais nutarėme labiau pažinti lietuvius, nusipelniusius savo kraštui ir pagarsėjusius pasaulyje savo išskirtiniais nuopelnais įvairiose mokslo ir kultūros srityse.

Projektas ,,Epochų ratu“ mūsų gimnazistams teikia daug džiaugsmo. Galima imtis įvairių iniciatyvų, atsiskleisti mėgstamose srityse. Kaip ir kasmet, pasirengimas projektui pradėtas jau spalio mėnesį. Metodinėje taryboje buvo aptartas veiklos projektas ir pristatytas mokytojams. Kiekviena klasė ištraukė  temą, temos apima įvairius regionus: lietuviai Europoje, lietuviai Šiaurės, Pietų Amerikoje, Australijoje, Okeanijoje, Azijos šalyse… Mokiniai gauna ir siūlomų asmenybių sąrašus, ir konsultantų pagalbą. Domėsimės įžymių žmonių indėliu į mokslą, meną, kultūrą, kursime meninius pristatymus, filmukus. Šiais metais, be dalykinio ir meninio temos pristatymo, knygos puslapių rašymo, filmuko kūrimo, mokiniai galės kurti foto koliažus, pasirinktos asmenybės biografijos komiksus,  vaizdo pamokas, atlikti įvairią statistinę analizę, tyrinėti asmenybių įamžinimą Vilniuje, rengti lankstinukus lietuvių ir užsienio kalbomis.  Gimnazistai galės siūlyti ir savo pasirinktą veiklą, svarbu, kad visi galėtų pritaikyti savo gebėjimus ir atskleisti savo sumanymus. Projekto eigą komentuos jaunieji žurnalistai, internetiniame puslapyje rasime  ne tik apžvalginių straipsnių, bet ir gausybę fotografijų,  mokinių kūrybinių darbų. Mokytojai, kurdami užduotis, siekia jų įvairovės, kad visi mokiniai galėtų rinktis tai, kas jiems patinka ir sekasi.

Šiuo metu auklėtojų vadovaujami visi 1-3 klasių mokiniai pasiskirstė veiklos sritis. Projekto metu paskirti mokytojai konsultuos kūrybines grupes, pristatys numatytas veiklas ir reikalavimus, teiks patarimų, kaip rinkti medžiagą ar ją įdomiai perteikti. Kiekvienais metais projekto veikla analizuojama, aptariami jos privalumai ir trūkumai, tobulinama, praplečiama naujomis idėjomis.

Sveikinu visus, kūrybingai nusiteikusius daug sužinoti apie lietuvius pasaulyje, išskirtines asmenybes, kurios gali įkvėpti kilniems darbams.  Svarbu suprasti, kad lietuviai garsino ir dabar garsina mūsų tėvynę įsimintinais darbais ir yra nusipelnę jaunosios kartos pagarbos ir įvertinimo. Pasaulio lietuviai, jų veikla – puikus patriotizmo pavyzdys.

Šis projektas galimybė atsiskleisti mūsų  kūrybiškumui, būdas surasti kiekvienam įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, mokymosi mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybinei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, ugdo atsakomybės už kolektyvą supratimą. Linkiu ir mokytojams, ir mokiniams entuziazmo ir įkvėpimo atliekant projektą.

Direktorė Virginija Emilija  Navickienė

Daugiau informacijos apie projektą rasite: pasauliolietuviai.epochuratu.lt

Return to top of page