Skip links

Pjesė „Lietuviško mentaliteto beieškant“

Nenuostabu, kad Vilniaus Užupio gimnazija pagarsėjusi kūrybiškais bei unikaliais žmonėmis. Viena iš jų – Ieva Gribauskaitė, kuri prieš du metus ir pabaigė mūsų mokyklą. Ji parašė humoro bei ironijos turinčią pjesę, pavadinimu „Lietuviško mentaliteto beieškant“. Šių metų 66 kartos dvyliktokai būtent šį kūrinį ir suvaidino prieš mokytojus bei klasiokus. Spektaklį paruošti padėjo teatro mokytoja Gabrielia Kuodytė. Pjesėje buvo vaizduojamas kasdieninis gyvenimas, nurodytos lietuviškos savybės, patirtys. Taip pat moderniai pritaikyta anglų kalba bei humoras. Tad, paruoštame spektaklyje ne vienas šypsojosi ir juokėsi. Scenos, kaip ,,Lietuvis Romantikas” bei ,,Moteris Lietuvė” buvo be galo įsimintinos žiūrovams. Romantikos žanras bei lietuvio mentaliteto pateiktis per teatrą tikrai paliko gerą įspūdį. Labai smagu buvo stebėti!

Ugnė

Return to top of page