Skip links

Paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Vilniuje, Pilies gatvėje, veikia Signatarų namai. Juose 1918 m. Vasario 16 d. dvidešimt Lietuvos Tarybos narių pasirašė Lietuvai svarbiausią dokumentą. Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo name įkurtas muziejus. Dauguma lankėmės Signatarų namuose, pajutome tą laikmetį. Gimnazijoje jau keleri metai iš eilės ,,atkuriame“ Signatarų nuotrauką, tarsi bandydami atsukti istorijos laiko ratą…

Dvyliktokai mintimis įsikūnija į personažus, kuriuos jie perteikia ir tarsi bando atsukti laiko ratą atgal.. Gyvos nuotraukos atkūrimo ceremonijoje dalyvavę mokiniai teigė, kad jie su didele pagarba įsijautė į atstovaujamo signataro asmenį, kad jautė didelį pasididžiavimą  ir  netikėta buvo jiems patiems, kad, spausdami vienas kitam rankas, jautė tarsi tikrai būtų pasirašę Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentą.

Įdomu buvo išsiaiškinti, o kokie jausmai užvaldė žiūrovus, kurie  dalyvavo minėjime. Štai kelios mintys:

„supratau, kokie signatarai buvo drąsūs ir kaip jiems rūpėjo Lietuva“,

„gražiai pagerbti signatarai“,

„nuotraukos atkūrimas buvo labai įdomus, nes tarsi galėjai gyvai pamatyti akto pasirašymo ceremoniją“,

„labai patiko nuotraukos atkūrimas, visą laiką šypsojausi, atrodė, kad pati būčiau svarbi tų įvykių dalis“,

„tikiuosi, kad tai kartosis kasmet, kad su metais susidarys nuotraukų albumas, kaip atminimo ir pagarbos signatarams simbolis“,

„akto pasirašymas sudarė autentišką vaizdą; renginys mus suartino, ypač, kai giedojome himną. Jaučiausi stipri, laiminga ir dėkinga“.

Dar ne vieną dieną gyvenome Vasario 16-osios akto pasirašymo dvasia, o šeštadienį įsiliejome į jaunimo eiseną.

Mokytoja  Virginija Mackonienė

Return to top of page