Skip links

Pagalba Ukrainai

Vasario 24 dieną mokykla minėjo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą metines. Mokiniai buvo skatinami ateiti su Ukrainos atributika, buvo dalinamos įsegamos Ukrainos vėliavos spalvų juostelės. Taip pat įvyko Ukrainos kovos už laisvę  renginys aktų salėje, kurio metu kalbą sakė istorijos mokytojas Robertas Ramanauskas, mokyklos choras atliko ukrainietišką dainą ,,Обійми”.

Gimnazijos mokiniai pagal galimybes teikia pagalbą kovojančiai Ukrainai ir jos žmonėms pabėgusiems  nuo karo siaubo.

2022m. pavasarį, Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkite vaikus“,  paskelbė ukrainiečių pabėgėlių vaikams mokyklinių priemonių poreikį. Socialinė pedagogė V.Mackonienė organizavo minėtų priemonių rinkimą. Mokiniai ir jų šeimų nariai aktyviai atsiliepė į raginimą padėti. Gausiai buvo surinkta mokymosi priemonių, kurios pristatytos  į Mokytojų namus organizacijai ,,Gelbėkite vaikus“.

Šias mokslo metais mokinių prezidentūra organizavo įvairias akcijas, veiklas, kurių metu surinktos lėšos buvo skirtos Ukrainai.

Lapkričio 25 dieną mokykloje vyko šokių vakaro renginys, kurio metu iš  mokinių aukų  surinkome 285 eurus. Prieš Kalėdas  mokykloje vyko kepinių diena. Mokiniai, siekdami surinkti lėšų Ukrainai, savo gamintus skanėstus pardavinėjo per pertraukas. Iš viso buvo surinkta ir paaukota 319,65 eurai.

Sausio 27 dieną mokykloje vyko gyvos muzikos vakaras „Alternatyva”. Renginyje dalyvavo tiek Užupio gimnazijos, tiek kitų mokyklų mokiniai. Ukrainai buvo paaukota 435,51 eurai.

Gimnazijos mokiniai per vieną mokslo metų pusmetį Ukrainai paaukojo 1040,16 eurų.

Mokinių prezidentūra

V. Mackonienė

Return to top of page