Skip links

Mokinių testavimo tvarka rugpjūčio 31d.

 1. Testavimas vyks rugpjūčio 31d. 11.00 val. priskirtų klasių kabinetuose.
 2. Už testavimo organizavimą atsakinga gimnazijos direktorė, tel. +37068687668
 3. Už duomenų apsaugą atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas Andrius Guzėjus, tel. +37067821755
 4. Už pasiruošimą testavimui ir testavimo atlikimą klasėje atsakingi klasių auklėtojai.
 5. Klasių auklėtojai sudaro ir nusiunčia mokiniams bei jų tėvams testavimo grafiką (kiekvienam vaikui skirti 2-3 minutes).
 6. Klasių auklėtojai stebi, kad vaikai vienoje patalpoje neužsibūtų ilgiau nei 15 min., į patalpą įleiskime po vieną vaiką.
 7. Su testavimo tvarka auklėtojai bus supažindinti rugpjūčio 30d., po posėdžio. Taip pat peržiūrėsime filmuką apie testavimo eigą.
 8. Mokiniai nelaukia testų rezultatų, apie teigiamą rezultatą bus informuoti individualiai. Jiems siūlysime atlikti PGR testą.
 9. Klasių auklėtojai pasiruošia lapelius su vaikų pavardėmis, kuriuos pridėsime prie vaikų testų.
 10. Testus išduoda pavaduotojas ūkio reikalams Romas Stasytis.
 11. Prieš testavimą auklėtojai paima iš mokinio sutikimą testuotis (tai aprašyta ankstesniame dokumente)
Return to top of page