Skip links

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metis

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį mūsų gimnazija pažymėjo įspūdingu šventišku renginiu. Pusė mokyklos mokinių sutojo į simbolinį Baltijos kelią, kiti, skambant  dainai ,,Bunda jau Baltija”, suėjo į aktų salę. Renginio pradžioje, įnešus mūsų vėliavą ir sugiedojus valstybės himną, klasių išrinkti atstovai sudėjo Lietuvos dėlionę iš dvidešimties dalių, kuriose buvo užrašyti jų įsipareigojimai ir linkėjimai  ateities Lietuvai. Scenos gilumoje šviečiantis valstybės vėliavos spalvomis šalies maketas tapo mūsų svajonių ir troškimų simboliu.Iškilmingai skambėjo mūsų pažadai tausoti gamtą, gerbti protėvių tradicijas, nuoširdžiai dirti Tėvynės labui. Plojimais palydėta svajonė laimėti euroviziją, eurolygą ir sulaukti Lietuvoje Nobelio premijos.

Renginio programoje skambėjo talentingų mokinių skaitomi eilėraščiai, dainuojamos dainos. Pirmoje rimtoje renginio dalyje akcentuotas Sausio 13-osios ir kitų kovotojų nuopelnas, prisiminta Loreta Asanavičiūtė ir jos žygdarbis. Skambėjo raudų motyvai, sukurtas modernus šokis, skirtas žuvusiems už laisvę. Antroje linksmoje dalyje išsakėme savo troškimus, savo siekius bei kartu su choru  dainavome tėvynei, jaunystei, laisvei išauktinti skirtas dainas. Renginį baigėme tradiciškai – susikibę už rankų atlikome ,,Mūsų dienos kaip šventė”.

Mokytoja Laima Namajuškienė

Return to top of page