Skip links

Lietuvos kariuomenės diena

Braido šaltis pamišusiais žingsniais.

Linksta mėnuo glėbyje naktų.

Tiktai tu — tu, kary, nepalinksi Nei nuo šalčio, anei nuo audrų.

(J. PALIONIS „GINKLAS KARIO RANKOJ“)

Kiekvienais metais lapkričio 23 d. prisimename Lietuvos kariuomenę, kuri saugo mūsų valstybę, t. y. mus visus joje  gyvenančius.

1918 metų vasario 16 dieną buvo paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, o tų pačių metų lapkričio 23 dieną – sukurta Lietuvos kariuomenė, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos ginkluotąsias pajėgas.

Atrodo, kad Lietuvos kariuomenės istorija yra labai nesena, tačiau taip nėra, jos istorija keliauja net į XIII a., kai tik susikūrusi Lietuvos kunigaikštystė, vėliau Lietuvos Didžioji kunigaikštystė turėjo ginti savo sienas ir savo gyventojus nuo įvairų užpuolikų , tiek iš Vakarų, tiek iš Rytų. Svečias, karininkas p. Bartanovičius iš Vilniaus  karo prievolės ir komplektavimo skyriaus, supažindino mokinius apie privalomą karinę tarnybą, tarnybos būdus, tvarką, privalumus.

Return to top of page