Skip links

Kultūrinės pažintinės veiklos diena

Daugiau informacijos projekto svetainėje: pazinkvilniu.vug.lt

Užduotys klasėms atsisiųsti.

Lietuvos  Respublika į UNESCO (JTO Švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją buvo priimta 1991 m. Viena šios organizacijos veiklos sričių – pasaulio materialaus ir dvasinio paveldo išsaugojimas ateities kartoms. 1992 m. Lietuva prisijungė prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldonapsaugos konvencijos, o 2004 m. – prie Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos. UNESCO objektai Lietuvoje yra Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė, Struvės geodezinis lankas, Kryždirbystė ir kryžių simbolika, Dainų šventės tradicija, Lietuviškos sutartinės.

2019 m. sukanka 25-eri metai, kai Vilniaus istorinis centras (Senamiestis) 1994 m. gruodžio 17 d. 18-osios UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesijos Tailande metu buvo įrašytas į Pasaulio paveldo sąrašą.

REKOMENDACIJA. Kiekvienai klasei/kiekvienam mokiniui rekomenduojama aplankyti 4 Vilniaus istorijos, kultūros, architektūros, urbanistikos, gamtos objektus. LANKYMO TIKSLAS – pažinti Vilnių, plėsti savo akiratį, praplėsti ugdymo turinį, įgytas žinias naudojant įvairių dalykų pamokose. BŪTINA aplankyti po vieną Vilniaus bažnyčių, muziejų, vieną urbanistikos paminklą, vieną paminklą, skirtą senojo Vilniaus (XIV – XVIII a.) iškilaus asmens ar įvykio įamžinimui bei atlikti nurodytas užduotis.

Mūsų aplankyti objektai

Return to top of page