Skip links

Kalėdinė dvasia aplankė gimnaziją

Ar pasaulyje gyvuoja Kalėdų dvasia? Nors ji nematoma, rankomis negalima  paliesti jos šilumos ir akimis pamatyti visų stebuklų, bet tikime jos egzistavimą. Ją  pastebime tik  tuomet, kai pradedame gyventi advento akimirkomis. Šalia mūsų atsiranda kažkas nepaprasta; tai Kalėdų dvasia, kuri apgaubia rūpestingumo, džiaugsmo ir šilumos skraiste. Kiekvieno širdis siekia gėrio, džiaugsmo ir tyrumo. Kalėdinė nuotaika mūsų sielas kelia aukščiau, virš kasdienybės.

Kaip ir kiekvienais metais, susirinkome į adventinį  renginį. Šį kartą kalbėjom apie gyvenimo prasmę. Alumnas kunigas Gabrielius Satkauskas vedė mus savęs pažinimo, atradimo keliais, tikėjimo Dievu ir jo kalbėjimosi su mumis paslapties slėpiniais.

Nominacija ,,Po angelo sparnais“ už mažus tylius darbus buvo apdovanoti septyni 2 ir 3 klasių mokiniai bei du alumnai, kurie sugrįžta ir sugrįžta į mokyklą  ir dalijasi širdies dosnumu.

Return to top of page