Skip links

Jubiliejinis projektas

2020-ieji dešimtieji projekto ,,Epochų ratu“ metai. Gražus jubiliejus. Integruotas projektas, vykstantis kiekvienais mokslo metais, jau apsuko didžiulį ratą, keliavome po Antiką, Renesansą, Viduramžius, Baroką, Klasicizmą, Apšvietą, Romantizmą, 2018m. projektą skyrėme Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, pernai Vilniaus miesto 696- ajam gimtadieniui. Šis projektas galimybė atsiskleisti mokinių kūrybiškumui, būdas surasti kiekvienam įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, mokymosi mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybinei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, ugdo atsakomybės už kolektyvą supratimą.

Projektas ,,Epochų ratu“ mūsų gimnazistams teikia daug džiaugsmo. Galima imtis įvairių iniciatyvų, atsiskleisti mėgstamose srityse. Šiemet nuspendėme giliau susipažinti su artimiausia aplinka – Užupiu. Esame šio miesto rajono mokykla, čia Užupio angelas, čia mūsų Krivių gatvė, kuria skubame kasdien į mokyklą. Vieta, kur gyvename ir dirbame, mums brangi, ji turi turtingą istoriją. Gimnazija visada siekė bendrystės su Užupio žmonėmis, menininkais, įvairiomis organizacijomis.

Šiemet, nors projektas vyks nuotoliniu būdu, esame pasiryžę parodyti ne mažesnį susidomėjimą darbu, gal net pavyks sukurti naujų, labai įtaigių projektų, atrasti naujų raiškos būdų ir formų. Kaip ir kasmet, pasirengimas projektui pradėtas jau spalio mėnesį. Metodinėje taryboje buvo aptartas veiklos projektas ir pristatytas mokytojams. Kiekviena klasė ištraukė  temą, temos apima įvairias sritis: literatūrą, istoriją, meną, ekologiją… Domėsimės įžymių Užupio žmonių indėliu į kultūrą, rajono gatvėmis, kursime ekskursijų projektus, imsime interviu, menišku žodžiu atskleisime Užupio išskirtinumą ir grožį.  Šiais metais, be dalykinio ir meninio temos pristatymo, knygos puslapių rašymo, filmuko kūrimo, meninės nuotraukos, mokiniai galės kurti dainą apie Užupį, rašyti eilėraštį ar odę, esė ar kito žanro originalų tekstą,  kurti šokio ar teatro pasirodymą, muzikinį kūrinį.  Naujos veiklos sritys- lankomo objekto aprašymas, skirtas ekskursijai, virtulios ekskursijos maršruto po Užupį paruošimas užsienio kalbomis, kuriamas naudojantis: google tour creator, suvenyro eskizas su detaliu aprašymu, Užupio sveikatingumo tako idėjos plėtotė. Matematikos mokytojai vadovaus statistiniams tyrimams, gamtos mokslų- teritorijos užstatymo tankio žemėlapio vakar ir šiandien rengimui. Projekto apžvalgą vykdys grupė žurnalistų ir fotografų, bus rašomas lankstinukas lietuvių ir užsienio kalbomis. Mokytojai, kurdami užduotis, siekia jų įvairovės, kad visi mokiniai galėtų rinktis tai, kas jiems patinka ir sekasi.

Šiuo metu auklėtojų vadovaujami visi 1-3 klasių mokiniai pasiskirstė veiklos sritis. Projekto metu paskirti mokytojai konsultuos kūrybines grupes, pristatys numatytas veiklas ir reikalavimus, teiks patarimų, kaip rinkti medžiagą ar ją įdomiai perteikti.

Kiekvienais metais projekto veikla analizuojama, aptariami jos privalumai ir trūkumai, tobulinama, praplečiama naujomis idėjomis. Sveikinu visus, kūrybingai nusiteikusius daug sužinoti apie mūsų mylimą miesto rajoną, jo istoriją, asmenybes, linkiu entuziazmo ir įkvėpimo atliekant projektą.

Direktorė Virginija Emilija  Navickienė

Projekto svetainė: uzupis.epochuratu.lt

Return to top of page