Skip links

Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo organizavimo nuotoliniu būdu

Įsakymas V-71 (peržiūrėti).

Bendrųjų ugdymo planų pakeitimas (peržiūrėti).

Return to top of page