Skip links

DARBO NUO RUGSĖJO 1 DIENOS ATMINTINĖ

V-106 (atsisiųsti).

  1. Ugdymas mokykloje vyks mišriuoju būdu:

1.1.Nuo rugsėjo 2d.iki rugsėjo 11d. 1 ir 3 klasių mokiniai mokosi mokykloje, o 2 ir 4 klasės nuotoliniu būdu. Nuo rugsėjo 14 d. iki rugsėjo 18 d. mokykloje mokosi 2 ir 4 klasių mokiniai, o nuotoliniu būdu 1 ir 3 klasių mokiniai. Po to keičiasi kas savaitę.

1.2.Pamokų pradžia 9.00 val.

  1. Visos pamokos vienos klasės mokiniams vyks tame pačiame kabinete, kuriame dažnai vėdinamos patalpos bei laikomasi visų higienos reikalavimų.
  2. 1, 2 klasių mokinių patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos po 4 pamokų (atsakingas 4-tą pamoką turėjęs mokytojas), 3, 4 klasių patalpos vėdinamos ir dezinfekuojamos po 3 pamokų (atsakingas 3-ą pamoką turėjęs mokytojas).
  3. 1 ir 2 klasės įeis į mokyklą iš vidinės kiemo pusės per 1-ąjį įėjimą, o 3, 4 – per 2-ąjį įėjimą iš vidinės kiemo pusės.
  4. Pašaliniai žmonės į mokyklą neįleidžiami.
  5. Pamokose mokiniai galės būti be veidą dengiančių kaukių, tačiau koridoriuose, valgykloje bei kitose bendrose erdvėse privaloma dėvėti veidą dengiančias kaukes.
  6. 1 -2 klasių mokiniai lauko drabužius laikys savose klasėse, 3-4 klasių – rūbinėje
  7. Fizinio ugdymo pamokos vyks lauke.
  8. Judėjimas gimnazijoje turi vykti pagal nurodytą schemą.
  9. Maitinimas:

10.1.Mokiniai, kurie atsineša maistą maisto dėžutėse, gali valgyti klasėse, kuriose mokosi.

10.2. Mokiniai, kurie norės įsigyti maistą valgykloje, jį galės paimti išsinešimui ir valgyti savo klasėse.

10.3 Ekologijos sumetimais pageidautina turėti savo įrankius ir dėžutes maisto išsinešimui iš valgyklos.

10.4. Mokiniai, kuriems bus dvigubos pamokos, dirbs pertraukų metu ir galės valgyti valgykloje likus penkiolikai ar daugiau min. (priklausomai nuo pertraukos trukmės) iki pamokos pabaigos. Tos pačios klasės mokiniai gali tuo metu valgyti valgykloje.

10.5. Eilėse prie valgyklos ir bufeto būtina laikytis atstumų, kurie bus nurodyti lipnios juostos žymėmis.

10.6. 1 ir 2 klasių mokiniams valgymo pertrauka yra po 3 pamokų, 3 ir 4 klasių mokiniams – po 4 pamokų.

11.Laboratoriniai darbai, IT, technologijos, užsienio kalbos pamokos vyks papildomuose kabinetuose. Juose paviršiai turi būti dezinfekuojami pasikeitus klasėms. Mokytojai 1-2 klasių mokinius pamokos pradžioje atsiveda iš mokiniams skirtos pastovios klasės.

12.Mokytojai dėvi kaukes, laikosi saugaus atstumo, pertraukų metu vėdina ir dezinfekuoja patalpas.

Return to top of page