Skip links

AKTUALI INFORMACIJA APIE NOTARINIUS VEIKSMUS DĖL BRANDOS ATESTATŲ

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) informuoja, jog esant poreikiui pasinaudoti notaro paslaugomis tvirtinant skaitmeninius brandos atestatus pažyma (Apostile), paliudijant vertėjo parašą dokumento vertime ir kt. (aktualu stojantiems į užsienio aukštąsias mokyklas) – asmenys turėtų kreiptis į NŠA.

Kaip kreiptis? Asmenys dėl dokumentų kopijų, išrašų patvirtinimo turi kreiptis pateikę laisvos formos prašymą (vardas, pavardė, asmens kodas, situacijos ir poreikio paaiškinimas, parašas bei data) ir dokumento, kurį norima patvirtinti, kopiją. Prašymą siųsti el. pašto adresu info@nsa.smm.lt.

Veiksmai reikalingi tik norintiems gauti notaro patvirtinimą nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduotiems skaitmeniniams pažymėjimams, brandos atestatams, kitų mokymosi ir kvalifikaciją, kompetenciją patvirtinantiems dokumentams.

Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus galima rasti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre.

Šaltinis: Nacionalinė švietimo agentūra

Return to top of page