Vertinimo tvarka

Vertinimo aprašas

Mokinių pasiekimų vertinimas kūno kultūros pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas matematikos pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas lietuvių kalbos pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas matematikos pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas IT pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas ekonomikos pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas anglų kalbos pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas gamtos mokslų pamokose Atsisiųsti

Mokinių pasiekimų vertinimas istorijos pamokose Atsisiųsti