Renginiai

Užupio mokiniai ir mokytojai Vasario 16-osios jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“

Atkurtos Lietuvos šimtmečio renginiai mieste Vasario 16-ąją vyko visą dieną. Nuo ryto prie Katedros rinkosi bÅ«riai jaunų žmonių, pasipuošusių trispalvėmis, balionais ir kitokia lietuviška simbolika. Pilietiškai ir patriotiškai nusiteikę Užupio gimnazijos mokiniai įsiliejo į bendrą minią, kuri praėjo kelią nuo Katedros iki Rasų kapinių, sustodama prie Signatarų namų, Filharmonijos. Gražiai ir prasmingai pradėta Vasario 16-oji diena įkvėpė mus bÅ«ti aktyvius ir dalyvauti kituose šios šventės renginiuose.

ParašÄ— V. Mackonienė

Sauliaus Žiūros nuotr.

Paminėtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis

Šie metai ypatingi - įvairiais bÅ«dais stengiamės paminėti valstybės atkÅ«rimo šimtmetį : organizavome istorinės atminties akciją ,,100 paminklų Lietuvos šimtmečiui“, integruotą projektą Epochų ratu ,,Vardan tos Lietuvos", mokinių dailės, technologijų darbų parodas ir kt.
Ypač daug dėmesio buvo skirta iškilmingam beveik dviejų valandų minėjimui, kuris vyko vasario 14 d. Koncertas –minėjimas sukvietė į aktų salę visų klasių mokinius. Renginį pradėjome atkurdami Vasario 16-osios akto signatarų nuotrauką ir prisimindami kiekvieno jų nuopelnus tautai. Ä® sceną lipo vyresniųjų klasių vaikinai, santÅ«rÅ«s veidai, iškilminga laikysena buvo įamžinta nuotraukoje. Ä® svečius buvome pasikvietę garbų svečią Raimundą Daubarą - verslininką, buriuotoją, „Ambersail“ klubo įkÅ«rėją, tÅ«kstantmečio odisėjos sumanytoją, apdovanotą ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ bei komandoro kryžiumi „Už Lietuvos vardo garsinimą žygiu aplink pasaulį“.

Daugiau
Atvirų durų diena

Atvirų durų diena norintiems mokytis Užupio gimnazijoje nuo 2018 metų rugsėjo 1 dienos vyks kvo 27 d. 14.00 val. aktų salėje.

Dėmesio!

Ugdymo(si) proceso organizavimas per žiemos šalčius

Primename: esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatÅ«rai, į mokyklą gali neiti vyresni (I-IV gimnazijos klasių) moksleiviai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių ir nereikalaujama pateisinimo už pamokas, praleistas dėl šalčių. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Atvykusiems mokiniams mokykla užtikrina ugdymo procesą, todėl jei pavojus vaikų sveikatai negresia – mokiniai gyvena netoli arba juos į mokyklą atveža tėvai – jie turėtų bÅ«ti mokykloje.

Dėmesio

 

Vasario 21 dieną Vilniaus Užupio gimnazijoje vyks tėvų - mokytojų susitikimai,klasių susirinkimai 

Nuo 16.00 – mokytojų susitikimai su tėvais;

18.30-19.00 – 2-ų klasių tėvų bendras susirinkimas aktų salėje
          (PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka, asmeninio plano sudarymo tvarka)

19.00-19.20 – 4-ų klasių tėvų bendras susirinkimas aktų salėje
                                (Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka)

19.00 – klasių tėvų susirinkimai su auklėtojais

19.20 – 4 klasių tėvų susirinkimai su auklėtojais

 

Registracija