Renginiai

Klausimynas mokiniams, mokytojams ir tėvams

Šios apklausos tikslas – suprasti, kaip JÅ«s jaučiatės savo mokykloje. JÅ«sų atsakymai yra svarbÅ«s siekiant tobulinti mokyklos veiklą. Jie padės sužinoti, kas mokykloje yra puiku, o kokioms veikloms tobulinti dar reikėtų sutelkti papildomą dėmesį ir didesnes pastangas.Pradinių klasių mokinių tėvelių maloniai prašome padėti užpildyti klausimyną savo vaikams.

Pildyti

Vasario 16 – oji – Lietuvoss valstybės atkūrimo diena

CET 0128aKažkas yra pasakęs: ,,Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę.“
1918m. Vasario 16-osios aktas tapo pagrindu, kuris vienijo žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Dėl to ši data sovietų okupacinei valdžiai tapo pačia pavojingiausia ir keliančia daugiausia problemų.

Daugiau
Projekto pristatymas

CET 5665Penktadienį mokiniai pradėjo pristatydami savo dviejų dienų darbo rezultatus nuo pat ryto mokykloje zujo trečiųjų klasių gimnazistai, kurie ir buvo pirmieji. Pristatymai prasidėjo dviejų nuostabių romantizmo epochos drabužiais apsirengusių vedėjų- Bitės ir Patricijos- žodžiais apie epochą, jų raiškiai skaitomais poezijos tekstais, o paskui į sceną užlipo mokyklos choras ir atliko F.Šopeno kÅ«rinį „Ruduo“. Po meninės įžangos prasidėjo pristatymai.

Daugiau
Antrosios dienos rūpesčiai ir džiaugsmai

CET 4992 1KÅ«rybinių darbų procesas jau įpusėjo, mokiniai pilni entuziazmo bėgioja gimnazijos koridoriais, uoliai dirba, ruošiasi rytojaus pasirodymams, kuriuos pristatys Vilniaus Užupio gimnazijos bendruomenei. Tikriausiai visiems smalsu, kaip patys užupiukai rengia projektus: jiems į pagalbą skuba jų mylimi auklėtojai ir mokytojai, kurie taip pat didelį darbą ir dalelę savęs įdeda į šÄ¯ projektą.
Šiandieną pasidomėjome, svarbus šis projektas mokytojams. Direktorės pavaduotoja neformaliam ugdymui Virginija Mackonienė džiaugiasi : „Šis projektas yra ne tik itin prasmingas ir įdomus, bet ir mėgstamas vaikų. Projekto metu galima prisiliesti prie įvairių veiklų, kurių vaikai patys neišbandytų, tad jie gali atrasti save ir savo talentus, kurių visiškai nesitikėjo. Labai viliuosi, kad ,,perėję“ per visas epochas (projektas vyksta septintą kartą) nepabaigsime šio projekto, nes tai prasminga ne tik vaikams, bet ir mokytojams, kurie po pirmojo pusmečio moksleivius sutinka pailsėjusius ir pravėdinusius galvas, pasirengusius antrajam pusmečiui.“

Daugiau
KÅ«rybiniai atradimai

CET 4906Kaip ir kiekvienais metais po pirmojo semestro mÅ«sų gimnazijoje prasidėjo kÅ«rybinis pažintinis projektas „Epochų ratu. Romantizmas“, kurio metu mokiniai gauna progą giliau pažvelgti į skirtingas epochas, pažinti jų skleidžiamas idėjas, įsijausti į laikmetį. Kokios nuotaikos šiemet, gilinantis į romantizmą? Gal ši epocha artimesnė jauniems žmonėms? Gal jos filosofijos, kÅ«rinių problemos aktualesnės mums? Apklausėme keletą mokinių ir išklausėme jų nuomonių apie projektą.
Pirmokai tokiame projekte dalyvauja pirmą kartą, todėl dauguma jų buvo labai susidomėję ir taip įsigilinę į savo darbus, jog buvo sunku juos atitraukti ir prašnekinti. 1b klasės mokinės Godos mintys: ,,Iš šio projekto tikiuosi pasisemti idėjų, pasisemti daugiau žinių apie epochas, jų žmones. Taip pat išmokti kalbėti prieš didesnę auditoriją žmonių. Žinoma, jaudinuosi, projektas nėra lengvas, su savo komanda turime parašyti laišką. Pasirinkome rašyti eiliuotai, nes manome, kad taip paįvairintumėme gan nuobodžią ir šablonišką laiško struktÅ«rą. Tikiuosi, kad šis projektas padės mums labiau įsigilinti į istoriją, ja domėtis ir atrasti daug nauja.“

Daugiau
Susirinkimų laikaraštis

2017-02-08 I pusmečio rezultatų aptarimas su mokiniais
3 pam. 3 klasės
5 pam. 2 klasės   Mokytojai ateina su mokiniais į aktų salę
6 pam. 1 klasės

2017-02-09 gimnazijos tarybos, 1-ų ir 4-ų klasių tėvų susirinkimai
Nuo 16.30 – mokytojų susitikimai su tėvais;
17.00 – išplėstinis gimnazijos tarybos susirinkimas (dalyvauja GT nariai ir klasių tėvų komitetų pirmininkai), 2-5 kabinetas;
18.30 – 4-ų klasių tėvų bendras susirinkimas aktų salėje
(Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka)
19.00 – klasių tėvų susirinkimai su auklėtojais.

2017-02-21 2-ų ir 3-ų klasių tėvų susirinkimai
Nuo 16.30 – mokytojų susitikimai su tėvais;
18.15 – 2-ų klasių tėvų bendras susirinkimas aktų salėje
(PUPP organizavimo ir vykdymo tvarka, asmeninio ugdymo plano sudarymo tvarka)
19.00 – klasių tėvų susirinkimai su auklėtojais.

25-ąjį kartą minime Laisvės gynėjų dieną

DSC 3341Sausio 13-oji mums primena ne tik apie tai, kokia trapi gali bÅ«ti valstybės laisvė. Bet visų pirma apie tai, kokia jėga yra išvien veikianti tauta. Šias metais teko išgirsti įdomių politologų, istorikų vertinimų apie Laisvės gynėjų dieną. Kas tai- gedulo, atminties, tautos pergalės diena? Žinoma, dėkoti, atminti, pagerbti žuvusius, nukentėjusius privalome, tačiau svarbu prisiminti, džiaugtis tautos vienybės ir pergalės diena.
Politologas G.Karalius televizijos laidoje kalbėjo apie laisvės prasmę kiekvienam iš mÅ«sų. Tik laisvoje šalyje mes galime bÅ«ti laisvi savo pasirinkimais, sprendimais ir labai svarbu bÅ«ti laisvais, aktyviais piliečiais, savo šalies šeimininkais.
Šią dieną gimnazija prisijungė prie akcijos ,,Neužmirštuolė“, o sukurti ypatingą dvasią padėjo laisvės kovų laikotarpio dainos (E. Masytės ,,Laisvė“ ir kt.). Pirmąją pamoką pradėjome tylos minute pagerbdami žuvusiųjų atminimą ir pasikalbėjome apie Sausio 13-osios įvykius, laisvės svarbą kiekvienam iš mÅ«sų. Taip pat mus aplankė garbinga viešnia- Persitvarkymo sąjÅ«džio sekretorė, Sausio 13-osios įvykių dalyvė, Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo atminties skyriaus vedėja Angonita Rupšytė.

Daugiau