Skip links

Tarptautinis mainų projektas su Palermo licėjumi

Mainų programos tarp Galileo Galilėjaus gamtos mokslų licėjaus ir Vilniaus Užupio gimnazijos ištakos – Lietuvos aikštės Palermo mieste atidarymo šventė, kurioje prieš porą metų dalyvavo 16–osios vyriausybės kultūros ministras Šarūnas Birutis. Lietuvos aikštė yra visiškai šalia G.Galilėjaus licėjaus.

Antrus metus vyksta tarptautinis projektas su Italijos Palermo miesto G.Galilėjaus gamtos mokslų licėjaus mokiniais. Jau 46 italai ir lietuviai pasisvečiavo vieni kitų šeimose. „Šie mainai labai suartino mokinius, o žodis „draugystė“ įgavo ir naują reikšmę. Kadangi svečiai gyvena mūsų mokinių šeimose, tai vaikai gali pasijusti savotiškais ambasadoriais. Kita vertus, ne tik italams, bet ir mūsų vaikams pravartu dar geriau pažinti savo kultūrą ar prisiminti svarbius istorinius įvykius.

Tik ką išlydėjome svečius ir vėl susirinko nauja grupė, kuri ruošiasi aplankyti saulėtą Siciliją.

Erasmus+

“Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projektas “SMART CLASSROOMS SMART STUDENTS”

2017-1-TR01-KA219-046267

Projekto trukmė: 2017-09-01- 2019-08-31

Projekto koordinatorius: EYÜP İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (profesinė mokykla, Stambulas, Turkija)

erasmus-plius.vug.lt

Nord plius projektas „Lietuvos, Latvijos, Danijos, Norvegijos kultūrinis tautinis paveldas“

2017m. pradėjome vykdyti 2m. trunkantį Nord plius projektą. Pirmasis susitikimas vyko mūsų gimnazijoje lapkričio 13 -18d. Į gimnaziją atvyko 49 mokiniai iš Danijos, Latvijos, Norvegijos. Programa buvo įtempta, projekto dalyviai lankėsi Rumšiškėse, Trakuose, Vilniaus senamiestyje, mokėsi tautiškų šokių ir dainų bei amatų.

Vasario 26 – kovo 02 dienomis 14 mūsų gimnazijos moksleivių lankėsi Danijoje, Odensės mieste. Svečiavomės tuo laiku, kai šaltis spaudė ir vėjas plėšė drabužius, tačiau šiltas priėmimas suteikė daug džiaugsmo. Labai smagus buvo paskutinis vakaras, kada danų šeimos, kuriose gyveno mūsų mokiniai, suruošė daniškų tradicinių patiekalų puotą.

Kovo 11-15d. grupė mokinių lankėsi Norvegijos Levenger mokykloje. Stebėjomės atšiauria, bet gražia gamta, dalyvavome intensyvioje programoje – aplankėme istorinį Trandheimo miestą, Stiklestad nacionalinį kultūros centrą, stebėjome mokinių sukurtą miuziklą ,,Peras Giuntas“. Žinoma, neapseita be tradicinių patiekalų, vaišių, nuoširdžios draugystės ir išsiskyrimo ašarų.

Spalio mėn. dar laukia susitikimas Latvijoje…

Projektas „Dvi Virginijos, menininkai ir užupiukai“ vykdomas nuo 2005m.

Mokinių labai mėgstamas projektas, kuris vyksta paskutinę mokslo metų savaitę, tai kultūrinė –pažintinė veikla.

Užupio gimnazija yra meniškoje nepriklausomoje respublikoje, kur  kūrybiškumas tvyro ore… Matyti  tokio projekto mokykloje negalėjo nebūti… Sutarėme bendradarbiauti su Užupio menininkais, kurie visada savanoriškai dalijosi savo patirtimi su jaunąja  karta. Per šitiek metų ne vienas šimtas mokinių save išbandė įvairioje veikloje, kai kas atrado save, kai kas tiesiog maloniai pabendravo ar prasmingai praleido laiką…

Ilgą laiką projekte dalyvavo keramikas E.Paukštė, tapytojai G.Bagdonas ir  P.Kostinas, odos darnų meistrė R.Andriulaitytė, fotografas  R.Karalius, skulptorė T.Janova ir kiti menininkai. Jau kelerius metus dalijosi filmavimo patirtimi  mokinių pamiltas Samvel  Gandžiuminian. Šiemet  UMI subūrė nemažą būrį menininkų, kurie dirbs su mokiniais birželio 11-15d.

Integruotas projektas „Epochų ratu“

Šis projektas galimybė atsiskleisti mokinių kūrybiškumą, būdas surasti sau įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, mokymosi mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybinei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, suvokti epochą kaip visumą, pagaliau ugdo atsakomybės už kolektyvą supratimą.

vardantoslietuvos.epochuratu.lt

Užupio gimnazijos televizija

Nuo 2015 metų vykdomas projektas VUGTV. Projekto tikslas supažindinti gimnazistus su kino ir video meno pagrindais. Mokiniai mokosi rinkti informaciją, rašyti scenarijų, filmuoti, montuoti. Vėliau kuriami reportažai, videoportretai, siužetai, animaciniai, dokumentiniai bei meniniai filmukai. Projektas skatina moksleivius dirbti komandoje, išgirsti ir suprasti kito nuomonę, apginti savo kūrybinę poziciją. Projektas skatina ir vienija gimnazijos bendruomenę kūrybiniai veiklai.

vugtv.lt

Istorinės atminties projektas „100 objektų Lietuvos šimtmečiui“

Projekto idėja – aplankyti 100 objektų, susijusių su Lietuvos valstybingumo istorija.

Kiekviena klasė aplankys po 5 objektus ir parengs pateiktis, kuriose tuos objektus pristatys: pateiks kiekvieno jų nuotraukas, anotaciją, sąsają su pamokomis bei aptars vertę Lietuvos valstybės atkūrimui ir raidai, pasidalis savo įspūdžiais.

100objektu.vugtv.lt

Atminimo lentos „Laisva Lietuva“ atidengimas

Renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-čiui

antisovietineorganizacija.snack.ws

Mokyklai Užupyje 70

2014 m. gegužės 16d. į Užupio gimnaziją rinkosi svečiai, buvę mokiniai ir mokytojai, visi, kas su šiluma širdyje prisimena savo senąją mokyklą, nori pavaikščioti senais koridoriais, pasėdėti savo klasėje, susitikti su buvusiais mokytojais ar mokyklos draugais.

mokyklaiuzupyje70.snack.ws