Kristijono Donelaičio metus apibendrinant
Autorius Laima Namajuškienė

Kristijono Donelaičio eilutes ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ..." kartojame lyg maldą. Šis literatūros klasikas -mūsų tautos pasididžiavimas. Minėdami jo 300 metų gimimo sukaktį dalyvavome rašinių konkurse ir laimėjome 2 pirmo laipsnio ir 14 antro laipsnio diplomų (konsultavo mokytojos R. Petrauskienė ir L. Namajuškienė). Dvi mokinės buvo apdovanotos kelione į Briuselį.

 

Gruodžio 4 d. susirinkome aktų salėje į pamoką konferenciją vyresnių klasių mokiniams. Renginys prasidėjo menine kompozicija pagal Just. Marcinkevičiaus poemą ,, Donelaitis". Ją parengė mokytojos L. Cholinienės vadovaujami mokiniai. Netradicinėje pamokoje dalyvavo K. Donelaičio kūrybos vertėja į ispanų kalbą, Vilniaus universiteto vertimo teorijos ir kalbotyros specialistė Carmen Caro Dugo. Ji papasakojo apie ,,Metų" vertimo problemas, iškilusius sunkumus, parodė daug susižavėjimo mūsų rašytoju. Dėstytoja tikrai visus sudomino ir privertė patikėti, kad kitos tautybės žmonėms Donelaitis gali būti įdomus ir suprantamas. Pagrindinę pamokos dalį sudarė trečių ir antrų klasių mokinių parengti pranešimai įvairiomis su poema ,,Metai" susijusiomis temomis: ,,Donelaitis ir ,,Metų" leidimai"(Akvilė Dominyka Milaševičiūtė ir Ugnė Norkūnaitė, 3 kl.), ,,Moteris Donelaičio ,,Metuose" ir šiandieniniame gyvenime"( Paulina Steponavičiūtė, 3E kl.), ,,Metų" ir XXI a. vertybės" ( Domantas Gornovas, 3D kl.), ,,Donelaitis mene" (Aušrinė Venslavičiūtė, ,,Demotyvacijos-šiuolaikinės didaktikos išraiška" (Tarvydas Čepkauskas ir Gytis Kelpšas, 2 kl.), ,,Apie tradicines ir šiuolaikines ,,Metų" iliustracijas"( Saulė Abromaitytė ir Toma Jucevičiūtė, 3d kl.). Visi pranešimai buvo labai įdomūs, netradiciniai, keliantys probleminių klausimų. Mokinius konsultavo mokytojai Romualda Petrauskienė ir Alius Avčininkas. Ypač išsiskyrė Paulinos, Tautvydo ir Gyčio bei Saulės su Toma parengti pranešimai. Renginį pabaigėme Slunkiaus monologu iš ,,Metų " ir Jonės Armonaitės sukurtu Donelaičio pasakėčių motyvais dainuojamosios poezijos kūriniu.

Labai gražus renginio fonas - technologijų darbai K. Donelaičio ,,Metų" tematika (mokytoja Irma Jančienė). Įeinant į aktų salę galima buvo pažiūrėti jų parodą. Taigi baigdami K. Donelaičio jubiliejui skirtą integruotą projektą galime pasidžiaugti, kad gimnazistai sugebėjo rasti sąlyčio taškų su XVIIIa. kūriniu ir pažvelgti į jį šiuolaikišku žvilgsniu. Taip mūsų pranešimus, renginį apibendrino ir viešnia, universiteto dėstytoja.