Kūrybiniai tiriamieji darbai

Vilniaus Užupio gimnazija 2016/2017m.m.
Kūrybinių - tiriamųjų darbų temos

KŪRYBINIUS TIRIAMUOSIUS DARBUS PRIVALO ATLIKTI
VISI 3-IŲJŲ KLASIŲ MOKINIAI

Lietuvių kalba
1. A.Mickevičiaus veiklos ir kūrybos pėdsakų Vilniuje žemėlapis.
2. Užsienio rašytojų pėdsakai Vilniuje.
3. Vilniaus universiteto auklėtiniai senojoje lietuvių literatūroje (iki 18a. pabaigos) ir jų humanistinės idėjos.
4. Tarmių atspindžiai dviejų pasirinktų autorių (Žemaitė, Biliūnas, Šatrijos Ragana) kūryboje.
5. Antikos atspindžiai K. Donelaičio poemoje ,,Metai“.

Anglų kalba

1. Vilnius finds Great Britain at home.
2. Traditions and Customs kept by Lithuanian communities in English speaking countries: How were they influenced by local cultures?
3. Differences/ or Similarities of Great Britain and Lithuania architecture.
4. Collocations in written academic English.
5. Meninės priemonės pasirinktame anglų k. literatūros kūrinyje.
Prancūzų kalba
Prancūziškų patarlių ir priežodžių tematika bei jų atitikmenys lietuvių kalba"

Vokiečių kalba
" Künstlicher Intellekt - ist das unsere Zukunft?" (Dirbtinis intelektas - ar tai mūsų ateitis?)

Rusų kalba

Papročių ir tradicijų palyginimas pagrindinėse valstybinėse šventėse

Informacinės technologijos:
1. Trumpametražių filmų kūrimas
2. Elektroninio leidinio projektavimas

Matematika
1. Erdviniai kūnai mene
2. Taikomoji matematika
3. Funkcijų ribos.
4. Kompleksiniai skaičiai
Istorija

1. Įžymūs Užupio žmonės.
2. Dekalogas ir Užupio konstitucija.
3. Užupio konstitucija kaip šių dienų dekalogas.
4. Socialinė sąveika Užupyje.
5. Užupio respublikos istorija.
6. Industrializacijos pėdsakai Užupyje.
7. Urbanistika Užupyje.
14.Pilietiškumo sampratos kaita pirmoje ir antroje Lietuvos respublikoje.
15.Tautiškumo ir patriotizmo ugdymas tarpukario Lietuvoje.
16.Vilniaus krašto problema šimtmečio bėgyje.
17.Emigracijos bangos Lietuvoje.
18.Lietuvos respublikos švietimo pasiekimai ir problemos šimtmečio bėgyje.
19.Ar tikrai Smetonos diktatūra aksominė?

Geografija
1. Užupio gyventojų tautinė sudėtis.
2. Verslas Užupyje.
3. Užupio žemėlapis ArcGIS platformoje (lankytini objektai, švietimo įstaigos, parduotuvės, meno centrai ir kt.)
4. Pramonė Užupyje.
5. Lietuvių migracijos anksčiau ir dabar.
.

Dorinis ugdymas
1. Autoriteto svarba jaunimui(tikyba, etika).
2. Jaunimo subkultūros(tikyba).
3. Dorybės pagal Aristotelį ir krikčionybėje(tikyba, etika).
4. Pasaulio religijos(tikyba,etika).
5. Misijų apžvalga(tikyba).
6. Tradicinės religijos Vilniuje(tikyba, etika).
7.

Biologija

1. Ar sultyse yra sulčių?
2. Oro taršos tyrimas spygliuočių metodu.
3. Mielių populiacijos augimo greičio priklausomybė nuo skirtingų substratų.

Fizika

1. Optinės iliuzijos
2. Fizika sporte
3. Fizika fotografijoje
4. Garsiakalbio modelis
5. Šviesos greitis. Kas būtų, jei žmogus keliautų šviesos greičiu? Ar verta keliauti?

Chemija

1. Karščiavimą, skausmą, uždegimą malšinančių vaistų cheminė sudėtis
2. Maisto priedai
3. Kosmetinių priemonių cheminė sudėtis
4. Buityje naudojami plastikai

Kūno kultūra

1. Mokinių fizinio pajėgumo kaita mokslo metų eigoje
2. Lietuvos sportininkų rezultatų analizė Rio olimpinėse žaidynėse

Muzika

1. Lietuvos etnografiniai regionai ir jų dainos. Aukštaičių sutartinės
2. Berniukų chorai Lietuvoje.
3. 3.JAV XX a. juodaodžių muzikinės tradicijos( spiričiuelis, bliuzas) ir
sąsajos su akademine muzika.

Dailė
1.Šv. Baltramiejaus bažnyčia Užupyje.
2.Užupy(į) kuriantys menininkai;
3.Senamiesčio gatvės vakar ir šiandien.

Teatras

1.,,Hamleto" pastatymai Lietuvoje
2. Naujoji aktorių karta ir jų pozicija.
3.Užupio teatro veiklos tendencijos.

Odos meno technologijos
1. Odos dailės raida Lietuvoje XX-XXI a.
2. Knygrišybos tradicijos Europoje.
3. Šiuolaikinės knygrišybos pradininkas Lietuvoje - T. Lomsargis.

Šokiai
1. Folklorinis (liaudies) šokis Lietuvoje ir pasaulyje (samprata, požiūris, tradicijos).
2. Šokis kaip paauglių gyvenimo dalis (mokykloje, neformaliojo ugdymo veiklose, laisvalaikiu).
3. Žymiausi lietuviai šokėjai pasaulyje ir žymiausi šokėjai užsieniečiai Lietuvoje.

Verslas ir vadyba
1.Verslo šlovės galerijos laureatai – verslo bei vadybos lyderiai.
2.Inovacijų verslo tendencijos Lietuvoje.
3.Jaunieji Lietuvos verslininkai.

Kūrybinių - tiriamųjų darbų aprašas

Nurodymai tiriamajam kūrybiniam darbui

Pateikčių rengimas