Skip links

Kūrybinių ir tiriamųjų darbų konferencija

Lapkričio 13 d., aktų salėje, klasės valandėlės metu vyks kūrybinių tiriamųjų darbų konferencija.
Dalyvauja visų III klasių mokiniai.

Join the Discussion

Return to top of page