Skip links

Gimnazijos taryba

2018 – 2019 mokslo metai

Tėvų atstovai


—, pirmininkas
Vakaris Mėdžius vakaris.medzius@exterus.lt
Eugenijus Šuliokas eugenijus.suliokas@gmail.com
Tadas Gutauskas tadas@unikalu.lt
Audronė Pupeikienė audrute.pup@gmail.com
Žilvinas Žydelis zilvinas@dokipa.lt

Mokytojų atstovai


Jadvyga Dapkienė – Tarybos sekretorė jadvygadap@hotmail.com
Margarita Kvedarauskienė margarita.kvedarauskiene@gmail.com
Robertas Ramanauskas robertas_rmn@yahoo.com
Dalia Samuilienė samda@inbox.lt
Darius Zybailo darius.zybailo@gmail.com

Mokinių atstovai


Emilija Varnaitė emilytevarnaite@gmail.com
Gabrielė Kučinskaitė gab.kucinskaite@gmail.com
Lukas Šipkauskas lucosiux@gmail.com
Simonas Babinskas simonas.babinskas@gmail.com
Lukas Seliščevas seliscevas@gmail.com

Return to top of page