Skip links

Darbo taryba

Užupio gimnazijos Darbo taryba yra nepriklausomas kolegialus Užupio gimnazijos darbuotojų atstovaujamasis organas.

Darbo tarybos el.p. vug.darbotaryba@gmail.com

Darbo tarybos reglamentas (peržiūrėti).

Alius Avčininkas, mokytojas

Darbo tarybos pirmininkas

Areta Šimanskienė, raštinės vadovė

Darbo tarybos narė, sekretorė

Giedrė Dulkaitė, vyresnioji mokytoja

Darbo tarybos narė

Return to top of page