Skip links

Strateginis planas 2019-2023 m.

Atsisiųsti.

Metinės veiklos planas 2019-2020 m.m.

Atsisiųsti.

2018-2019 m.m. (atsisiųsti).

Ugdymo planas 2019-2020 ir 2020-2021 m.m.

Atsisiųsti.

Renginių planas 2019-2020 m.

Atsisiųsti.

Mėnesio planai

Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis

Ugdymo proceso organizavimo bendroji tvarka

Atsisiųsti.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Atsisiųsti.

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Atsisiųsti.

Vidaus tvarkos susitarimai

Atsisiųsti.

Tolerantiško žmogaus kodeksas

Atsisiųsti.

Moksleivių teisių chartija, istorinis gimnazijos dokumentas priimtas 1994 m.

Atsisiųsti.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimas

Atsisiųsti.

Dėl administracijos darbuotojų darbo sričių pasiskirstymo

Atsisiųsti.

Kultūrinė pažintinė veikla

Atsisiųsti.

Tėvų (globėjų) informavimo tvarka

Atsisiųsti.

Vilniaus Užupio gimnazijos patvirtinti nuostatai 2019-12-18

Atsisiųsti.

Mokyklos įsivertinimas

2018-2019 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2

2017-2018 m.m.
Atsisiųsti. Nr.1
Atsisiųsti. Nr.2
Atsisiųsti. Nr.3

2016-2017 m.m.
Atsisiųsti.

Return to top of page