PUPP

2017 metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2017 metų lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2017 metų lietuvių kalbos (gimtosios) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija

2017 metų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcija